Tác giả: Kazumi Yumoto | Thể loại: Truyện dài, Hiện đại, Văn học Nhật Bản | Đánh giá: 8.3/10 điểm từ 42075 lượt nghe | Trạng thái: Full ...

Tác giả: Shinkai Makoto | Thể loại: Tiểu thuyết, Văn học Nhật Bản | Đánh giá: 8,6 trên 10 điểm từ 58712 lượt nghe | Trạng thái: Full ...

Tác giả: Kobo Abe | Thể loại: Tiểu thuyết, Văn học Nhật Bản | Đánh giá: 8.9/10 điểm từ 49343 lượt nghe | Trạng thái: full ...

Tác giả: Watanabe Dzunichi | Thể loại: Tiểu thuyết, Văn học Nhật Bản | Đánh giá: 8,8 trên 10 điểm từ 54951 lượt nghe | Trạng thái: Full. ...

Tác giả: Banana Yoshimoto | Thể loại: Tiểu thuyết, Văn học Nhật Bản | Đánh giá: 8.7/10 điểm từ 40175 lượt nghe | Trạng thái: Full ...

Tác giả: Haruki Murakami | Thể loại: Sách, Văn học Nhật Bản | Đánh giá: 8.6/10 điểm từ 30157 lượt nghe | Trạng thái: Full ...

Tác giả: Kuroyanagi Tesuko | Thể loại: Tự truyện, Văn học Nhật Bản | Đánh giá: 8.6/10 điểm từ 32047 lượt nghe | Trạng thái: Full ...

Tác giả: Murakami Haruki | Thể loại: Tiểu thuyết, Nhật Bản | Đánh giá: 8.7/10 điểm từ 40493 lượt nghe | Trạng thái: Full ...

Tác giả: Masanobu Fukuoka | Thể loại: Sách, Văn học Nhật Bản | Đánh giá 8.9/10 điểm từ 79234 lượt nghe | Trạng thái: full ...

Tác giả: Higashino Keigo | Thể loại: Trinh thám, Văn học Nhật Bản | Đánh giá: 8.4/10 điểm từ 83332 lượt nghe | Trạng thái: Hoàn thành ...

Tác giả: Tanazaki Junichiro | Thể loại: Truyện ngắn, Văn học Nhật Bản | Đánh giá: 8.3/10 điểm từ 21256 lượt nghe | Trạng thái: Full ...

Tác giả: Olga Tokarczuk | Thể loại: Truyện ngắn, Văn học Nhật Bản | Đánh giá: 8.3/10 điểm từ 19053 lượt nghe | Trạng thái: Full ...

Tác giả: Hoshi Shinichi / Kim Yong Ik | Thể loại: Truyện ngắn, Văn học Nhật Bản, Văn học Hàn Quốc | Đánh giá: 8.3/10 điểm từ 23056 lượt nghe ...

Tác giả: Yasushi Kitagawa | Thể loại: Tiểu thuyết, Văn học Nhật Bản | Đánh giá: 8.4/10 điểm từ 22471 lượt nghe | Trạng thái: Full ...

Tác giả: Luis Prats | Thể loại: Truyện dài, Văn học Nhật Bản | Đánh giá: 8.4/10 điểm từ 28173 lượt nghe | Trạng thái: Full ...

Tác giả: Higashino Keigo | Thể loại: Văn học Nhật Bản, Trinh thám, Tiểu thuyết | Đánh giá: 8.7/10 điểm từ 84375 lượt nghe | Trạng thái: Full ...

Tác giả: Kazumi Yumoto | Thể loại: Truyện dài, Hiện đại, Văn học Nhật Bản | Đánh giá: 8.3/10 điểm từ 22075 lượt nghe | Trạng thái: Full ...

Tác giả: Fukuzawa Yukichi | Thể loại: Sách, Hiện đại, Văn học Nhật Bản | Đánh giá: 8.3/10 điểm từ 24105 lượt nghe | Trạng thái: Full ...

Tác giả: Inamori Kazuo | Thể loại: Sách, Văn học Nhật Bản, Văn học hiện đại | Đánh giá: 8.3/10 điểm từ 26092 lượt nghe | Trạng thái: Full ...

Tác giả: Đinh Trần Phương | Thể loại: Podcast, Văn học Nhật Bản | Đánh giá: 8.1/10 điểm từ 22322 lượt nghe | Trạng thái: Full ...

Tác giả: Akutagawa Ryunosuke | Thể loại: Podcast, Văn học cận đại, Văn học Nhật Bản | Đánh giá: 8.2/10 điểm từ 23214 lượt nghe | Trạng thái: Full ...

Tác giả: Akutagawa Ryunosuke | Thể loại: Podcast, Văn học Nhật Bản, Văn học cận đại | Đánh giá: 8.2/10 điểm từ 25001 lượt nghe | Trạng thái: Full ...

Tác giả: Yukio Mishima | Thể loại: Podcast, Văn học hiện đại, Văn học Nhật Bản | Đánh giá: 8.2/10 điểm từ 22805 lượt nghe | Trạng thái: Full ...

Tác giả: Jiro Asada | Thể loại: Podcast | Đánh giá: 8.4/10 điểm từ 75254 lượt nghe | Trạng thái: Full ...

error: